Mesut Çaşka

Müziğe 1990’da Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Klasik Türk Müziği Bölümünde “ud” ile başladı. Aynı kurumda 1996-2000 yılları arasında Türk Müziği Teorisi ve Ud öğretmeni, icra heyetinde udi olarak görev yaptı. 1998-2000 yılları arasında Cinuçen Tanrıkorur’la ud ve Türk Müziği Kompozisyonu çalıştı. 1998’de Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü kazanarak Zeki Çubuk’la kemana başladı. 2002’de Bayazıt Ahundov’un sınıfından mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında oda müziğinde Aminbay Sapayev, kemanda Zuhra Mansurova ile 2008’de tamamladı. 2007-2009 yılları arasında Cihat Aşkın’la keman çalıştı.

Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa, Finlandiya, İsveç ve Danimarka’da çeşitli festivallere udi ve kemancı olarak katıldı. Ahmet Ali Çakır tarafından 2016’da kendisi için yapılan Guarneri – Il Canone kopyası kemanını kullanmaktadır.