AŞKIN ENSEMBLE “ESER ÇAĞRISI – 2021”

ŞARTNAME

1- Çağrının Amacı ve Konusu

Aşkın Ensemble, ülkemizin sanat ve kültür hayatını zenginleştirmek, çağdaş Türk Müziği alanında evrensel müzik dili anlayışı ile yazılmış, aynı zamanda geleneksel ses duyarlılığından esinlenen müzik yaratıcılığını özendirmek ve desteklemek amacıyla ilk kez “Eser Çağrısı” yapmaktadır. Bu çağrı herhangi bir yarışma amacı taşımaksızın ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak, genç bestecilerimizin eserlerinin sahne performanslarının gerçekleştirilmesi amacını gütmektedir.

2- Çağrıya Başvuru Şartları

Çağrıya, 01 Ocak 1986 ve 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğmuş olan besteciler katılabilir.

– Çağrıya katılacak eserlerin daha önce herhangi bir platformda (canlı konser, albüm kaydı, radyo, tv vb.) seslendirilmemiş olması, ilk seslendirilişinin Aşkın Ensemble tarafından yapılacak olması gerekmektedir.

– Gönderilen eserlerin telif hakları müellif besteciye ait olmalıdır.

– Besteciler çağrıya bu şartnamenin 3. maddesinde belirlenen formattaki eserlerle katılabilirler.

– Besteciler çağrıya 3. maddede belirtilen kadro dizilimlerinden yalnızca bir tanesini seçerek katılabilirler.

3- Çağrıya Katılacak Eserlerde Aranacak Özellikler

– Eserler üç farklı oda orkestrası / solist dizilimi için besteleneceklerdir.

  1. Oda orkestrası (4 birinci keman, 4 ikinci keman, 2 viyola, 2 viyolonsel, 1 kontrbas, 1 piyano)
  2. Oda orkestrası ve solo keman (solo keman ve 3 birinci keman, 3 ikinci keman, 2 viyola, 2 viyolonsel, 1 kontrbas)
  3. Oda orkestrası, solo keman ve Türk Müziği solistleri (solo keman ve kanun veya ud veya tanbur veya bağlama, 3 birinci keman, 3 ikinci keman, 2 viyola, 2 viyolonsel, 1 kontrbas)

– Eserlerin süresi en az 10 (on), en fazla 15 (on beş) dakika olmalıdır.

– Eserlerin ülkemizin geleneksel müziğinden esinlenmelerle bestelenen özgün çalışmalar olması beklenmektedir.

– Seslendirilmek üzere seçilen eserlerin Aşkın Ensemble tarafından ilk seslendirilişlerinde herhangi bir telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.

4- Eserlerin Değerlendirilmesi

– Gönderilen eserlerin değerlendirmesinde, bestenin müzikal ve tınısal nitelikleriyle çalgıların uygunluğu, tasarımı ve yaratıcılık düzeyi, solist çalgıların virtüöz özelliklerinin kullanılması, 3. maddenin ilk paragrafının üçüncü dizilimindeki iki solist için solistlerin müzikal ve teknik uyumu gözetilecektir.

– 3. maddede belirtilen şartlara uymayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4- Başvuru ve Eser Gönderimi

– Aşkın Ensemble Eser Çağrısı’na başvurmak isteyenler 1 Temmuz – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında www.askinacademia.com adresi üzerinden 3. maddenin birinci paragrafında belirtilen üç farklı dizilimden seçtikleri eserle birlikte ön başvuru yapmalıdırlar. (Başvuru bilgileri Aşkın Ensemble tarafından gizli tutulacaktır.)

– Eser Çağrısı’na katılmak isteyenler için başvuru ücreti 250 (iki yüz elli) TL’dir.

– Eser gönderimi sırasında başvuru ücretinin gönderildiğine dair dekont da gönderilmelidir.

– Başvuru ücreti ASKIN ENTERPRISE SANAT VE ORGANIZASYON “TR 47 0006 4000 0011 1351 1407 78” numaralı hesabına yatırılacaktır. Belirtilen tarihler arasında eser göndermeyen adaylardan alınan başvuru ücreti iade edilmez.

– Eserlerin son gönderim tarihi 30 Kasım 2021 saat 23:59’dur.

– Başvurular ve eser gönderimi web adresi üzerinden gerçekleştirilecek; bestecilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. Bestecinin kısa özgeçmişi,
  2. Eserin PDF dosyası (orkestra partitürünün yanı sıra bütün partiler aynı PDF dosyası içerisinde gönderilmelidir),
  3. İmzalanmış ve taratılarak gönderilecek olan muvafakatname belgesi,
  4. Arzu eden bestecilerin eserleri hakkında gönderecekleri bilgi metni (200 kelimeyi aşmayacak şekilde).

5- Eserlerin Değerlendirilmesi ve Seslendirilmesi

– Eserler, 1 Aralık 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Aşkın Ensemble Seçici Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecekler, sonuçlar 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacaktır.

– Değerlendirme sonucunda en yüksek üç puanı alan eserler 2022 yılı içerisinde seslendirileceklerdir.

– En yüksek üç puanı alan eserlerin dışında kalan eserler de Aşkın Ensemble tarafından 2022 yılı itibariyle uygun konserlerde seslendirilebileceklerdir.

– En yüksek üç puanı alan eserlerin dışındakiler 2. maddenin ikinci paragrafından sorumlu tutulamazlar.

– Seçici kurulun alacağı kararlar kesindir ve değiştirilemez.

– Eserlerin seslendirilecekleri konserler kamuya açıktır ve Aşkın Ensemble bu konserlerden gelir elde edebilir.

– Çağrıya katılan besteciler şartnamede yazılan kuralları ve Aşkın Ensemble Seçici Kurulu tarafından verilen kararları kabul etmiş sayılırlar.

Aşkın Ensemble